1. Programos tikslas: parengti aukštos kvalifikacijos nekilnojamojo turto agentą, gebantį teikti pirkimo-pardavimo, nuomos įforminimo kokybiškas paslaugas, galintį dirbti savarankiškai privačiose ar valstybinėse įstaigose.

2. Mokymosi turinys: mokinys mokysis bendrųjų dalykų (kalbos kultūros ir specialybės kalbos, estetikos, kūno kultūros), bendrakultūrinių (civilines saugos ir ekonomikos ir verslo pagrindų). Profesinio mokymo dalykų: darbuotojų saugos ir sveikatos, nekilnojamo turto vadybos pagrindų, dokumentų valdymo ir verslo korespondencijos, prekybos psichologijos, nekilnojamojo turto sandorių pagrindų, administracinės teisės pagrindų, rinkodaros, elektroninio duomenų apdorojimo, socialinės kompetencijos, įmonės veiklos organizavimo, specialybės užsienio kalbos, bendravimo psichologijos ir profesinės etikos, informacinių technologijų, projektų vadybos.

3. Programos specializacijos mokymo turinio apibūdinimas - nėra.

4. Mokomųjų ir baigiamosios praktikų trukmė ir vietų apibūdinimas
Praktiniai gebėjimai ugdomi mokomosios (37 savaičių) ir baigiamosios (15 savaičių) praktikų, kurios atliekamos mokyklų (centrų) praktinio mokymo dirbtuvėse, taip pat nekilnojamojo turto agentūrose, metu.

5. Suteikiama kvalifikacija  - Nekilnojamojo turto agentas

KOMPETENCIJOS
       - Išmano nekilnojamo turto rinką.
       - Padeda savininkams susivokti esamoje rinkos situacijoje ir nustato priimtiną
         pradinę derėjimo kainą.
       - Tinkamai veda derybas su klientais.
       - Kaupia informaciją apie parduodamus bei išnuomojamus būstus, suranda pirkėją.
       - Reklamuoja parduodamą ar nuomojamą nekilnojamąjį turtą.
       - Parengia potencialių pirkėjų sąrašus, nurodydamas jų pageidaujamos prekės rūšį,
          vietovę ir kainą.
       - Lydi klientą apžiūrint vietovę ir turtą.
       - Rengia ir kaupia įvairią informaciją apie pastatų juridinę priklausomybę,
          aplink juos esantį žemės sklypą, sklypo formavimo istoriją ir perspektyvas.
       - Įkuria savo individualią įmonę.

DARBO APRAŠYMAS

Nekilnojamojo turto agentas dirba su įvairaus amžiaus ir poreikių klientais. Nekilnojamo turto agentas tarpininkauja perkant, parduodant ir nuomojant gyvenamąsias bei komercinės paskirties patalpas ir žemę. Nekilnojamo turto agentai glaudžiai bendradarbiauja su notarų biurais, miestų architektais, žemėtvarkos skyrių darbuotojais. Nekilnojamojo turto agentai kaupia informaciją apie parduodamus bei išnuomojamus pastatus, suranda jiems pirkėją, padeda sutvarkyti juridinę dokumentaciją. Padeda klientui apskaičiuoti visuminę pirkinio kainą, į kurią įtraukiami mokesčiai, pradiniai ir paskesnieji mokėjimai (hipotekos, procentus ir oficialūs mokesčiai).
Sėkmingą jo darbą lemia geri bendravimo įgūdžiai, iniciatyvumas. Svarbu greita orientacija, tvarkinga išvaizda ir nepriekaištingas elgesys. Darbo užmokesčio vidurkis valstybiniame sektoriuje – 1000 Lt, privačiame – 2000 Lt.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs profesinę mokyklą specialistas gali dirbti nekilnojamojo turto agentūrose nekilnojamo turto pardavėju. Iniciatyvus, verslus šios profesijos atstovas gali užsiimti individualia veikla ir įkurti nekilnojamo turto agentūrą. Norėdamas toliau tęsti mokslus specialistas gali stoti į kolegiją ar universitetą. Baigęs aukštąjį mokslą gali siekti profesinės karjeros.